Оля

1.       Приятелите ме наричат: Оля

2.       Кажи ми едно нещо за себе си, което повечето хора смятат за интересно: Обичам спокойствието и съзерцанието

3.       Солидарното общуване е... Истинско и усмихнатото общуване

4.       Представи си, че съм 5 годишно дете и ми представи проекта накратко: Ела с нас да се посмеем в планината и да бъдем заедно.

5.       Най-хубавият ти спомен от солидарното общуване: Всичко е един голям, прекрасен спомен

6.       Убеди ме да участвам: Усмивка

7.       Какво научи за хората с увреждания? Всички сме едно

8.       Какво научи за себе си? Прекрасно е да можеш да излизаш извън себе си и да се откриваш за света.

9.       Ако можеше да говориш пред всичките си връстници в България относно инициативата за Споделеното щастие, какво би им казал? Да се замислят колко е хубаво и смислено и да споделяме красивото.

Екстра: Благодаря, че бяхме заедно. Най-важното задължение на човека е стремежът към частие.

User login

Проект на Фондация ЗАЕДНО