Светльо

1. Приятелите ме наричат:Светльо
2. Кажи ми едно нещо за себе си, което повечето хора смятат за интересно: Едно от нещата, с които се занимавам е организация на срещи за необвързани, а съм обвързан.
3. Солидарното общуване е... общуване, при което опознаваш даден човек или група от хора,
помагайки им. Най-важното е, че това общуване прави и двете страни
щастливи.
4. Представи си, че съм 5 годишно дете и ми представи проекта накратко: Една група усмихнати хора се събираме и се разхождаме из природата. Понеже на някои от нас им е по-трудно да ходят, другите им помагат. Качват ги в специални колички и ги возят в планината.
5. Най-хубавият ти спомен от солидарното общуване: Един хубав разговор една вечер в Борово за различията и приликите между хората с увреждания и другите хора и странните ни реакции към
тях.
6. Убеди ме да участвам:
- Срещаш много хубави хора
- Весело е
- Помагаш
- Опознаваш една част от обществото ни, с която най-вероятно си нямал
възможност да общуваш
- Опознаваш по-добре и себе си
7. Какво научи за хората с увреждания? Научих се да общувам с тях без притеснение.
8. Какво научи за себе си? По-скоро си припомних, че светът е пред мен и че по-малко оплакване
и повече усмивки и действие са правилната рецепта.
9. Ако можеше да говориш пред всичките си връстници в България относно инициативата за Споделеното щастие, какво би им казал?

Ще им разкажа една история: „Някъде, много, много далече, близо до
морето живеел един старец. Всяка вечер той се разхождал по плажа,
защото тогава нямало други хора и той може да остане сам с мислите си
и да се наслаждава спокойно на залеза. Една вечер по времето на една
такава разхода той забелязал човек в далечината. Приближавайки се,
старецът видял как човекът хвърля някакви неща в морето. Когато почти
стигнал другия човек, старецът видял как едно малко момче хвърляло
морски звезди, които морето било изхвърлило, обратно във водата.
„Здравей, момче. Какво правиш?”, попитал старецът
„Искам да променя света”, казало момчето без да спира да хвърля една
по една звездите в морето
Старецът се засмял искрено и отвърнал „Ти си прекалено млад, за да
промениш света”
Момчето хванало още една морска звезда, захвърлило я към морето и
казало: „За тази звезда аз току що промених целия свят”

User login

Проект на Фондация ЗАЕДНО